Privacybeleid samenwerkende gemeenten/VNG Realisatie (Landelijke online diensten)

Dit privacybeleid is van toepassing op de landelijke online diensten. De landelijke online diensten zijn een initiatief van samenwerkende gemeenten en VNG Realisatie. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

VNG Realisatie heeft het platform voor de landelijke online diensten met onze technisch partner Decos. De technisch partner respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Decos gebruikt de (persoons)gegevens die u verstrekt om de aangifte op te bouwen en aan de gemeente aan te kunnen bieden. Decos gaat zorgvuldig met deze gegevens om en hanteert daarom een aantal maatregelen rondom de (persoons)gegevens. Ten eerste worden de gegevens met uw toestemming op beveiligde servers van Decos opgeslagen, zodat u de aangifte eventueel op een later moment kunt afronden. Daarnaast bewaart Decos de persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig. De gegevens worden binnen een maand na het ophalen van de aangifte uit het transactieportaal verwijderd. Als de aangifte niet wordt opgehaald, worden de gegevens drie maanden na de datum van aangifte verwijderd. Ten derde combineert Decos deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens. Tot slot wordt een aantal persoonlijke gegevens voor u ingevuld vanuit het GBA-V, doordat er bij het invullen van een formulier wordt gevraagd in te loggen met DigiD of eHerkenning. Deze gegevens zijn niet bewerkbaar, voor onjuistheden dient men zich te wenden tot de gemeentelijke registratie.

Communicatie

Het is mogelijk dat wij e-mails of andere berichten die u naar ons verzendt bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van samenwerkende gemeenten, VNG Realisatie of Decos.

Gebruik informatie website

U mag teksten en informatie van de website hergebruiken, mits u ze voorziet van een duidelijke bronvermelding en datum. Op beeldmateriaal, logo's, campagnemateriaal en slogans zijn er beperkingen van toepassing. Toestemming vraagt u aan via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst). Deze gegevens worden verzameld om te analyseren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en u te herkennen bij een volgend bezoek. Zodoende kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en kunnen we andere diensten aanbieden op basis van gegevens rondom website-activiteit en internetgebruik.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Decos. Wij kunnen de cookies niet herleiden tot een pc of individu. De cookies verzamelen geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doeleinden

Decos verzamelt of gebruikt de persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden dan voor het doel waarvoor u ze heeft ingevoerd.

Derden

De informatie wordt alleen gedeeld met derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de landelijke online diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Toegankelijkheid

Voor de toegankelijkheid van de website zijn de webrichtlijnen voor toegankelijke overheidswebsites toegepast.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
VNG Realisatie
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
landelijkeonlinediensten@vng.nl